چه خوش گفت دكتر شريعتي:

روزگاريست كه شيطان فرياد مي زند: ادم پيدا كنيد،سجده خواهم كرد...!!

دسته ها :
دوشنبه شانزدهم 8 1390

توي 2 سال گذشته خيلي اتفاقات افتاد كه نبايد ميافتاد و خيلي ها رفتند كه حكمت نبودشونو نمي فهمم و خيلي ها هنوز نفس ميكشند در حالي كه حكمت وجودشون رو نمي فهمم


خيلي ها ساده تر از اوني كه فكرشو ميكردم رفتند....

خيلي ها به خاطر عقيده و نظرشون رفتند

خيلي ها هم رفتند تا از اين دنياي لعنتي و ظلم جور ظالم نفسي كشيده باشند

به هر حال....

رفتند....

دسته ها :
دوشنبه شانزدهم 8 1390

سلام

فكر كنم اخرين مطلبي كه گذاشتم مربوط به 2 سال  پيش باشه

توي اين مدت خيلي اتفاقات افتاد و خيلي چيزا عوض شد

ولي بازم

خدايا شكرت

دسته ها :
دوشنبه شانزدهم 8 1390
X